Zaštita na Radu Krešimir d.o.o. je društvo koje se bavi poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša za što imamo potrebna ovlaštenja od nadležnih Ministarstva.