Međimurska perad Blažeka – Proizvođači smo kvalitetnog i svježeg domaćeg mesa peradi klasa.

Blažeka j.d.o.o., Donji Pustakovec 59, 40323 Prelog