Rudar projekt d.o.o. je specijalizirana tvrtka za rudarske projekte i mehanizaciju. Naš jedinstveni pristup Investitorima u rudarstvu garantira cjelovita rješenja od istraživanja do eksploatacije mineralnih sirovina i rudarske opreme. Više od deset godina iskustva u rudarstvu pozicionira nas kao stručnjake u rudarskoj industriji te osigurava vrhunsku kvalitetu naših usluga.