Mag informatika pruža informatičke usluge od kojih su proizvodnja softvera, izrada web aplikacija i informatičko savjetovanje najzastupljenije.

Naša je misija kreiranje kvalitetnog softvera koja podiže razinu zadovoljstva klijenata jednostavnošću upotrebe, prilagodbe i korektne cijene. Upotrebom naših softverskih rješenja, pomoći ćete svom biznisu i ubrzati donošenje poslovnih odluka.
Posebno smo ponosni na odličnu tehničku podršku kojom vam možemo asistirati u bilo koje vrijeme čak i u situacijama koje nisu nužno vezane za naš softver.
Dostupni smo putem telefona, emaila, foruma, internet chata, facebook stranice, baze znanja …

Imate li kakav prijedlog za poboljšanje našeg poslovanja, kvalitete usluge ili neku novu funkciju za naše aplikacije, molimo vas pošaljite nam email. Nove funkcije aplikacija, koje procijenimo da su korisne za sve klijente, objavljujemo u jednoj od slijedećih verzija potpuno besplatno.

Proizvodi
  • Aplikacija za polikliniku koju koriste jedne od najvećih poliklinika u Hrvatskoj
  • Matična knjiga članstva
  • Aplikacija za sve vrste autoservisa ovisno o veličini i vrsti poslovanja
  • Softver za prodaju vozila
  • Knjiga urudžbenog zapisnika za male, srednje i proračunske korisnike
  • Matična knjiga učenika koja prati sve podatke o učenicima sa prijenosom u
  • eMaticu
  • HUB – nalozi za plaćanje
  • Aplikacija za ispis svjedodžbi
  • Mag desk – help desk sustav