Bavimo se:

izradom plana evakuacije i pravilnika o zaštiti od požara:

  • izrada plana evakuacije kao i pravilnika o zaštiti od požara (obveza temeljem novog Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN RH br.116/11)

vođenjem poslova zaštite na radu i zaštite od požara:

  • ugovorno vođenje poslova zaštite na radu i zaštite od požara – supstitucija zapošljavanja posebnog stručnjaka za zaštitu na radu i zaštitu od požara