B.L.D., obrt za zastupanje u osiguranju, vl.Luka Brkić.