Tvrtka Arting d.o.o.  osnovana  je 1990. godine  kao  arhitektonski  ured  za  projektiranje,  nadzor ,  prostorno  planiranje  i uređenje  prostora.

Kreativnost u oblikovanju funkcionalnih prostora uz pomoć novih tehnologija osigurala nam je povjerenje naručitelja.

Djelatnost:

  • projektiranje svih vrsta građevina
  • prostorno planiranje
  • interpolacije i zahvati na spomenicima kulture
  • projektiranje i dizajniranje unutrašnjih prostora
  • tehničko savjetovanje investitora
  • stručni i projektantski nadzor, koordinacija građenja
  • ostale  projektantske  usluge (legalizacija  zgrada, elaborati etažiranja i procjena vrijednosti građevina)